RED DE BODEM

Elke minuut die voorbij gaat wordt de bodem verstikt, verontreinigd, misbruikt, vergiftigd, mishandeld, geconsumeerd.

In Europa is er nog steeds geen wet, die de bodem beschermt.

De bodem met wetten verdedigen is de eerste manier om mensen, planten en dieren te beschermen. Zonder een gezonde levende bodem is er geen toekomst. Een gezonde en actieve bodem beschermt ons tegen milieurampen, klimaatverandering en giftige stoffen in ons eten.

Meer dan 500 organisaties hebben zich bij de People4Soil coalitie aangesloten om de EU te vragen om specifieke regels op te stellen ter bescherming van de bodem, die van essentieel belang voor het leven zijn net als het water en de lucht. RED DE BODEM MET UW HANDTEKENING

ONDERTEKEN NU DE PETITIE


Loading...

Video

Te geven

Facebook

People4Soil coordinators